full

Vì sao ngày nay người Mỹ ghét nước Mỹ?

Khi thấy những nhóm người kéo đổ các bức tượng, phá hủy các đài tưởng niệm, vũ nhục tượng Chúa và các vị Cha lập quốc… cảnh tượng đó khiến người ta kinh ngạc nhận ra rằng ngày nay có nhiều người Mỹ thù ghét Mỹ.

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/vi-sao-ngay-nay-nguoi-my-ghet-nuoc-my_176127.html

About the Podcast

Show artwork for ETV Podcast
ETV Podcast
Epoch Times Tiếng Việt Podcast