full

Thêm mạnh mẽ để thành công hơn: Vài lời khuyên cho sinh viên mới tốt nghiệp

Chúc mừng bạn! Ngày trọng đại cuối cùng đã đến!

Bạn vừa nhận xong tấm bằng trung học và hiện giờ đang chuẩn bị bước vào đại học, gia nhập lực lượng lao động hoặc quân ngũ, hoặc đi học nghề cơ khí hay sửa chữa ô tô. Trong ít nhất 13 năm qua, bạn đã trải qua một hành trình từ lúc học mẫu giáo đến khi khoác chiếc áo choàng dự lễ tốt nghiệp, tiếp thu những kiến thức văn, toán, lịch sử và khoa học.

Xem bài viết tại:

https://www.epochtimesviet.com/them-manh-me-de-thanh-cong-hon-vai-loi-khuyen-cho-sinh-vien-moi-tot-nghiep_234763.html

About the Podcast

Show artwork for ETV Podcast
ETV Podcast
Epoch Times Tiếng Việt Podcast