full

Những vị Thần cứu người trong ôn dịch

Khắp nơi trên thế giới có muôn hình muôn vẻ những người tu Đạo. Có vị làm quan, có vị là bậc cao nhân thông tỏ Ngũ Kinh, am hiểu Hà Đồ, Lạc Thư, hiểu được biến hóa của thiên tượng. Bên cạnh đó còn có những vị mang vẻ ngoài bình dị, thường ra tay giúp người trong thời khắc nguy nan, cuối cùng thành Tiên mà rời đi.

Xem bài viết tại:

https://www.epochtimesviet.com/nhung-vi-than-cuu-nguoi-trong-on-dich_168771.html

About the Podcast

Show artwork for ETV Podcast
ETV Podcast
Epoch Times Tiếng Việt Podcast