full

Nguồn gốc của Mặt Trăng

“Có phải Mặt Trăng là một con tàu vũ trụ rỗng bên trong, được đưa vào quỹ đạo của Trái Đất từ thời tiền sử xa xôi?” – Don Wilson, “Tàu vũ trụ Mặt trăng Bí ẩn của chúng ta” (Our Mysterious Spaceship Moon).

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/nguon-goc-cua-mat-trang_200269.html

About the Podcast

Show artwork for ETV Podcast
ETV Podcast
Epoch Times Tiếng Việt Podcast