full

John Dewey đã sử dụng giáo dục công để lật đổ tự do ở Hoa Kỳ như thế nào?

Bài viết này là phần 3 trong loạt bài tìm hiểu về nguồn gốc của giáo dục công lập ở Hoa Kỳ.

Khi nhân sĩ John Dewey và các môn đồ của ông tiếp quản hệ thống giáo dục công mới nổi được tạo ra từ nhiều thập kỷ trước để thúc đẩy chủ nghĩa tập thể, hệ thống non trẻ này vẫn còn rất sơ khai.

Xem bài viết tại:

https://www.epochtimesviet.com/john-dewey-da-su-dung-giao-duc-cong-de-lat-do-tu-do-o-hoa-ky-nhu-the-nao_200601.html

About the Podcast

Show artwork for ETV Podcast
ETV Podcast
Epoch Times Tiếng Việt Podcast