full

Điều kỳ diệu khi lòng biết ơn được bày tỏ

Một tờ ghi chú lời cảm ơn có vẻ là một điều nhỏ nhặt và thậm chí là tầm thường, nhưng nó thắp sáng thêm một ngọn nến trong một thế giới thường xuyên cần ánh sáng.

Xem bài viết tại:

https://www.epochtimesviet.com/dieu-ky-dieu-khi-long-biet-on-duoc-bay-to_183325.html

About the Podcast

Show artwork for ETV Podcast
ETV Podcast
Epoch Times Tiếng Việt Podcast