full

Điều gì sẽ xảy ra nếu nền kinh tế Trung Quốc sụp đổ?

Tác động có tính chiến lược toàn cầu của sự suy giảm hoặc sụp đổ kinh tế của Trung Quốc trong vài năm tới sẽ như thế nào?

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/dieu-gi-se-xay-ra-neu-nen-kinh-te-trung-quoc-sup-do_240102.html

About the Podcast

Show artwork for ETV Podcast
ETV Podcast
Epoch Times Tiếng Việt Podcast