full

Chăm sóc anh trai bị dịch bệnh: Cái ác sẽ không xâm phạm người tốt

Giữa một trận ôn dịch chết người ở quê hương của cậu, khi mọi người đang rời bỏ ngôi nhà bất hạnh của họ hoặc tuyệt vọng chạy trốn khỏi thị trấn để thoát khỏi sự lây nhiễm, Yu Gun là người duy nhất không làm theo. Thay vì vậy, cậu vẫn quyết tâm ở lại để chăm sóc cho người anh trai đang bị bệnh dịch tấn công.

Xem bài viết tại:

https://www.epochtimesviet.com/cham-soc-anh-trai-bi-dich-benh-cai-ac-se-khong-xam-pham-nguoi-tot_173146.html

About the Podcast

Show artwork for ETV Podcast
ETV Podcast
Epoch Times Tiếng Việt Podcast