full

Câu chuyện kỳ lạ về nhân quả báo ứng

Danh tướng thời Bắc Tống Trương Tề Hiền (năm 943 – 1014) khi còn trẻ thường được nghe các quan chức già trong thành Lạc Dương kể về những câu chuyện Ngũ đại Đường Lương. Những câu chuyện này đạo lý rõ ràng, đơn giản dễ hiểu, khiến người nghe mãi không chán. 

Xem bài viết tại:

https://www.epochtimesviet.com/cau-chuyen-ky-la-ve-nhan-qua-bao-ung_274252.html

About the Podcast

Show artwork for ETV Podcast
ETV Podcast
Epoch Times Tiếng Việt Podcast